dimecres, 3 de juny del 2009

UN PLANETA DE COLORS: aquesta setmana l'aueléInstruccions

Comencem amb les peces posades com al dibuix (quatre llavors per forat).
La renglera més propera a cada jugadora és el seu camp.
Es juga alternament.
En el seu torn, cada jugadora escull un forat qualsevol del seu camp que no estigui buit. N'agafa totes les llavors i les redistribueix (sembra), tot posant-ne una a cada forat correlatiu, seguint el sentit contrari al de les agulles del rellotge.
Si en sembrar hi ha prou llavors per a donar la volta al tauler, en arribar al forat d'on hem agafat les llavors, ens el saltemi continuem normalment pel següent. El forat d'on hem començat un moviment ha de quedar buit al final d'aquest.
Si la darrera llavor d'una sembra cau en un forat del camp contrari que en conté una o dues, fent així un total de dues o tres, les collim totes i les desem a part.
Si hem collit, mirem el forat anterior. Si aquest forat també es del camp contrari i conté dues o tres llavors, també les collim i mirem l'anterior, i així fins que ens trobem en un forat que o bé no té dues o tres llavors, o bé no és del contrari.
Si en un moment donat haguéssim de collir totes les llavors del camp contrari, no en collim cap, ja que el deixaríem sense poder jugar.
Si hem de sembrar i l'oponent no té llavors al seu camp, si podem hem de sembrar de manera que n'hi arribin. Si no podem, la partida s'acaba i ens quedem les llavors del nostre camp.
A vegades ens trobarem que quan només resten dues o tres llavors en joc entrem en un cercle viciós. Aleshores es pot decidir acabar la partida i cadascú es queda les llavors que hi ha al seu camp.
Guanya qui, al final de la partida, té més llavors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada